Utställning på Galleri KC
Erik Dahlbergsgatan 6
Göteborg

22 april - 7 maj

Klev - man går igenom dem